Reading - the best state yet to keep absolute loneliness at bay.

William Styron

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sầu Vương Khói Mây
Sáng tác: Ngọc Trọng
Lời nhạc Khánh Hà: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều xuống âm u, ngàn cơn gió ru
Biển lấp nhấp nhô, ngàn cơn sóng xô
Đường phố chen đua, tiếng ai vui đùa
Gào thét cơn đau, kỷ niệm nung nấu
 
Nhịp sống lướt mau, giờ ta ở đâu
Mà khói hơi cay, thế nhân cuồng say
Đèn tắt im hơi, bóng đêm ê chề
Ngồi đếm thương yêu, nghe buồn não nề
 
Nhớ khi cùng sánh vai đùa vui
Lỡ cung đàn xót xa mà thôi
Giấc mơ nào đắm không
Còn vương đêm vắng buồn,
Còn tiếc thương chi tình yêu sầu úa
 
Nắn nót đôi tay, sầu vương khói mây
Giọng hát năm xưa nhẹ theo gió đưa
Rồi sớm mai kia khi xa nhau rồi
Một cánh hoa thơm rơi rụng cuối trời.