Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh
Sáng tác: Nguyễn Minh Anh
Lời nhạc Lâm Chấn Huy: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đâu cần anh nói hay gọi phone làm gì ?
cũng chỉ vậy thôi , anh đừng có nhiều lời.
Anh cần phải nói , em hãy nghe anh đừng hiểu lầm ,
dòng tin anh nhận chỉ là lời nhắn nhầm thôi.
 
Mà em không tin , cứ trách vu vơ ,
nói những lời giận hờn vô cớ.
Làm sao em tin , lời nhắn đó vô tình ,
chỉ là nhầm vào máy anh.
 
Thật là số máy đó , anh nào có biết đâu ,
anh gọi nhưng không ai trả lời ,
chờ từng hồi chuông ngân dài thật dài.
 
Giờ chuyện đã quá rõ , em thật không muốn tin ,
bởi vì em yêu anh thật lòng
mà tại sao anh nỡ phụ phàng lừa dối tình em.
 
Chỉ vì dòng tin em em đã hiểu lầm , xin lỗi nha anh.
Chỉ vì người ta đã lỡ nhắn nhầm , đâu phải , đâu phải do anh.