The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sao Hôm Từ Khuất
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sao hôm lấp lánh trời gần,
Mình em đứng mãi một thân trong đời.
Hôm qua còn sót nụ cười,
Ngày mai rồi cũng ngậm ngùi hôm nay.
 
Tám năm bão nổi từng ngày,
Trong gương đuôi mắt trải đầy dấu chim.
Mẹ già tóc trắng nhiều thêm
Âm thầm đợi miếng trầu duyên trái mùa.
 
Sao hôm chìm khuất trong mưa.
Me ơi! Con mẹ chịu thua căn phần.
Lệ hờn ướt gối trăm năm,
Nghe trong da thịt giá băng lạ lùng.
 
Với người hai tháng vợ chồng
Mà như góp lại nghìn đông não nề.
Mẹ cười ngấn lệ không che
Thấy em khăn gói trở về nhà xưa.