Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Santa Claus Is Back in Town
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Trisha Yearwood: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well it's christmas time pretty baby
The snow is fallin' on the ground
Yeah it's Christmas time pretty baby
The snow is fallin' on the ground
Well you be really good little baby
Santa claus is back in town
 
Got no sleigh with reindeer
Got no sack on my back
You're gonna see me comin'
In a big black cadillac
 
Well it's Christmas time pretty baby
The snow is fallin' on the ground
Yeah it's Christmas time pretty baby
The snow is fallin' on the ground
Well you be really good little baby
Santa Claus is back in town
 
Hand up your pretty stockings
Put out the light
Santa claus is comin'
Down your chimney tonight