Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sang Ngang
Sáng tác: Đỗ Lễ
Lời nhạc Đức Tuấn: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Thôi nín đi em!
Lệ đẫm vai rồi
Buồn thương nhớ ơi!
Anh hỡi đôi mình
Mộng nay đã tan
Tình đã dở dang
 
Em khóc những chiều
Anh xót xa nhiều
Thương cho tình yêu
Nỗi buồn chua cay
Khi lòng đổi thay
Thôi hết sum vầy
 
Điệp khúc:
 
Nếu biết rằng...
Tình là giây oan
Nếu biết rằng...
Hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng...
Yêu là đau khổ
Thà dương gian...
Đừng có chúng mình
 
2. Lau mắt đi em
Gần hết đêm rồi
Buồn thêm nữa sao
Mai bước sang ngang
Lòng thêm nát tan
Tình đã dở dang
 
Thôi khóc làm gì
Đã lỡ duyên thề
Thương nhau làm chi?
Nỗi buồn ai hay
Khi mình chia tay
Xa cách nhau rồi
 
LỜI 2
1. Năm tháng trôi qua!
Nay bỗng nhớ lại
Chuyện tình đắng cay
Anh nuốt thương đau
Nhìn tình dở dang
Lòng thêm khóc than
 
Ôi xót xa nhiều
Lệ bỗng tuôn trào
Thương cho tình côi
Trách thầm người yêu
Nỡ phụ tình tôi
Không nói nên lời
 
Điệp khúc:
 
Nếu biết rằng...
Cuộc đời ngang trái
Nếu biết rằng...
Tình này chóng phai
Cho chúng mình...
Mang nhiều đau khổ
Thì yêu đương...
Đành cố chôn vùi
 
2.
Thôi nhé em ơi
Tình đã lỡ rồi
Buồn cũng thế thôi
Anh nén chua cay
Nhìn em khóc than
Tình duyên bẽ bàng
 
Thôi nhắc làm gì
Cho xót xa nhiều
Bao nhiêu hận căm
Mối tình ngày xưa
Xóa dần trong mơ
Chôn xuống tuyền đài