Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Same Girl
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Glenn Frey
Lời nhạc Glenn Frey: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You're still the same girl, you always were
You're still the same girl, you always were
 
A few more nights on the street, that's all
A few more holes, in your arm
A few more years, with me that's all
 
You're still the same girl
 
The same sweet smile that you always had
The same blue eyes like the sun
The same clear voice that I always loved
 
You're still the same girl
 
That I love