Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sài Gòn Đêm Nay
Sáng tác: Ngọc Lệ
Ca sĩ: Hồng Ngọc
Lời nhạc Hồng Ngọc: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm nay chợt thấy em qua,
Tay trong tay với ai
Sài Gòn đêm nay,
Đêm nay thật buồn
Em đang say đắm bên ai?...
Em đâu hay anh đứng đây
Sài Gòn đêm nay, đêm nay
Em đã vội quên một mối tình...
 
Sài Gòn đêm nay
Em đi với ai cho hàng cây lặng sầu?
Sài Gòn đêm nay em đi với ai
Con đường khuya chợt buồn?
Đêm nay đêm nay ai đón em?
Đêm nay đêm nay ai chờ em,
Một tình yêu đã qua
 
Sài Gòn đêm nay em đi với ai
Quên tình yêu ngày nào
Sài Gòn đêm nay em đi với ai,
Em vội quên một người oh...
Đêm nay đêm nay biết đến đâu
Đêm nay đêm nay biết về đâu
Trên từng con phố quen
Sài Gòn đêm nay có buồn như tôi
 
Đêm nay, đêm nay,
Em có biết không?
Sài Gòn anh thật buồn
Sài Gòn đêm nay.