Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Sài Gòn Cô Tiên Năm 2000
Sáng tác: Phương Uyên
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mọi người chờ năm ấy
Cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó
Sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên này là ước nguyện
Của chúng ta ước mong mọi người
Nạn thất nghiệp sẽ hết
Không có ai khóc trong đói nghèo
 
Mọi người chờ năm ấy
Cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó
Sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép
Để trẻ em được đi đến trường
Cho ta ngày đêm ngày đêm ca hát
Và biến đi mọi điều dối gian
 
Sài Gòn Cô Tiên Năm 2000
Ta mong cô tiên giúp
Mong không ai đói nghèo
Cô xây nhà khắp chốn
Cho những ai còn trên phố phường.