In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Rừng Cây Trút Lá
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Từng bước chân em, từng bước chân anh
Và nắng trên môi và nắng trong tôi
Dìu nhau đi tới cõi đời ta yêu dấu.
Từng bước chân em, từng bước chân anh
Và nắng trên cao và gió xôn xao
Dìu nhau ta bước ra cuộc sống thương đau.
 
Từng đóa môi hôn, từng nhánh tay son,
Rừng bước chân hoang rừng bỗng thênh thang,
Người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.
Rừng nhớ chân em, rừng nhớ môi em,
Rừng nhớ tên em rừng đã yêu em,
Người ơi ta bỗng yêu cuộc sống quanh ta.
 
Hỏi gió trên cây, hỏi lá trong tay,
Rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
Người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.
 
Này nắng trong mây này cánh chim bay,
Rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
Người ơi ta bỗng nghe rừng hát trong ta