The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Rồi Anh Sẽ Quên
Lời nhạc Đàm Vĩnh Hưng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cô đơn và u hoài
Đi trên đường khuya không người
Đâu đây lời côn trùng.. ngân nga lời rã rời
 
Như chim rồi bay, người xưa rồi xa ta rồi
Nuối tiếc chi nữa người, con tim giờ quên lối về
Ha ha ha... Đừng thương tiếc ngày ấy tuyệt vời!
Buồn tin giờ đây nghe quen rồi
Người nay đâu, còn tôi nơi này ? Thôi em về !
 
 
Đừng than khóc người ơi ! Hahaha
Và đừng chua xót người ơi ! Hahaha
 
Biết em sẽ quay bước ra đi bỏ ta chốn này
Thế ta cứ cất bước phiêu du để quên tháng ngày
Đường xa tít (tít) mù khơi ! Hahaha
Một mình ta bước tả tơi ! Ha.. haha
 
Với tay hái thương nhớ ta ôm về nơi cuối trời
Nghe tiếng ai hát ai khóc, ai đau niềm đau rã rời
Đừng mong, đừng phone, đừng nhớ.. đến tôi
Để tôi đừng hát lên: Này em ! Này em quay về đây !
Cứ bước đi không về..!
 
Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó o o !! Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó o o !!
Biết em sẽ quay bước ra đi bỏ ta chốn này
Thế ta cứ cất bước phiêu du để quên tháng ngày
Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó o o !! Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó o o !!
 
Với tay hái thương nhớ ta ôm về nơi cuối trời
Nghe tiếng ai hát ai khóc, ai đau niềm đau rã rời
Đừng mong, đừng phone, đừng nhớ.. đến tôi
Để tôi đừng hát lên: Này em ! Này em quay về đây !
Cứ bước đi thật xa


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

by グエン ウエン