Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Rich Girl
Ca sĩ: Daryl Hall , Oates
Lời nhạc Daryl Hall : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ou're A Rich Girl, And You've Gone Too Far
'Cause You Know It Don't Matter Anyway
You Can Rely On The Old Man's Money
You Can Rely On The Old Man's Money
I T's A Bitch Girl But It's Gone Too Far
'Cause You Know It Don't Matter Anyway
Say Money But It Won't Get You Too Far,
Get You Too Far
And Don't You Know, Don't You Know
That It's Wrong To Take What Is Given You
So Far Gone, On Your Own
You Can Get Along If You Try To Be Strong
But You'll Never Be Strong
'Cause
You're A Rich Girl, And You've Gone Too Far
'Cause You Know It Don't Matter Anyway
You Can Rely On The Old Man's Money
You Can Rely On The Old Man's Money
It's A Bitch Girl And It's Gone Too Far
'Cause You Know It Don't Matter Anyway
Say Money But It Won't Get You Too Far,
Get You Too Far
High And…