Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Remembering the First Time
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Simply Red
Lời nhạc Simply Red: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Remembering the first time we made love
Remembering the first time we made love
I was just recalling
 
Sitting here glad as I am
With your photograph, I hold it in my hands
Aching for a vision of you, you're right in front of me
Looking at the photograph, and the way you were looking at me
 
I was remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
 
Sitting here looking at the table
It's just like a photograph
There's you and me, fruit, drink, good food
Oh the things we did, the things we did
From the shower we took to the very first look
 
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
 
You're rich, you're beautiful, you're in love
How wonderful life can be
Just the way you wanted it to be
Yet I am the colour of the night
I am the colour of the night
If you could only make it right
If you could only make it right
 
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love
Remembering the first time we made love
I was just recalling
Remembering the first time we made love