Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Redemption
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: 2Pac
Lời nhạc 2Pac: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ha ha ha ha ha!
(Thug Life *****, goin out like that)
Once again! Ha ha ha!
Once again! Ha ha ha!
(Thug Life *****)
Y'all can't kill me!
(Goin' out like that)
Ha ha ha ha!
Y'all can't kill me!
Y'all can't kill me!
Open fire on you *****s
(Thug Life *****)
Y'all can't kill me! Ha ha ha ha
(Goin' out like that)
Once again! Ha ha ha!
Once again! Ha ha ha!
(Thug Life *****, goin out like that)
Open fire on you *****s
Y'all can't kill me! *lower pitch*
Once again! Ha ha ha!
(Thug Life *****, goin out like that)
(Thug Life *****, goin out like that)
Y'all can't kill me!
Once again! Ha ha ha!
Open fire on you *****s
Once again! Ha ha ha!
Y'all can't kill me!
 
Y'all can't kill me! Ha ha ha ha
Y'all can't kill me!
(Thug Life *****, goin' out like that)