Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Rape Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Nirvana
Lời nhạc Nirvana: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rape me, rape me my friend
Rape me, rape me again
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
 
Hate me
Do it and do it again
Waste me
Rape me, my friend
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
 
My favorite inside source
I'll kiss your open sores
Appreciate your concern
You're gonna stink and burn
 
Rape me, rape me my friend
Rape me, rape me again
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
I'm not the only one
 
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me (rape me)
Rape me