Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Rạng Đông
Sáng tác: Hùng Lân
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh nghe chăng cung kèn rạng đông
Ðang uy linh lừng vang trên không
Ðang thiết tha hùng hồn
Khơi chí gan Lạc Hồng
Cháy lên nhuộm bao ánh hồng ?
Anh nghe chăng... ánh hồng ?
 
Lời 1
Ði! Đi đi thôi, tiến cho đến nơi sáng ngời
Quyết sống những phút tung hoành
Dọc ngang thật vẻ vang
Manh thân nam nhi hãy đem chí thi với đời
Ðường hoàng lẫm liệt,
Dù sao cũng cứ hiên ngang
 
Ðiệp khúc
Thanh niên Việt nam, sao mai chờ ta
Ðường gai bon gót, bạo mà đi ta cứ bạo mà đi
Tương lai chờ ta, vinh quang đợi ta
Dầm sương dãi nắng,
Không khi nào nhục chí nam nhi
 
Lời 2
Ði! Anh em ơi, nước non nhắn bao tiếng mời
Nắng mới phấn chí chim đàn cùng ca nhịp bước ta
Ra tay tu mi, nước non chấn động tới trời
Bụi đường ghi tạc vết chân tráng sĩ đi qua