Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Raining in My Heart
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Leo Sayer
Lời nhạc Leo Sayer: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
The sun is out, the sky is blue
There's not a cloud to spoil the view
But it's raining
Raining in my heart
 
The weatherman says fine today
He doesn't know that you've gone away
And it's raining
Raining in my heart
 
Aww, aww misery, aww misery
Aww what's gonna become of me oh woe
I tell myself, my blues won't show but I know
That soon all my tears will flow come a
Raining down, raining in my heart
 
Aww oh aww misery, oh you misery
Aww, what's gonna become of me woah
 
The sun is out, the sky is blue
There's not a cloud to spoil the view
But it's raining, oh it's raining in my heart