Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Qua Lối Nhỏ
Sáng tác: Hàn Châu
Lời nhạc Mạnh Quỳnh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Qua lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm sợ Ba Má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
ể em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.
 
Anh cứ hỏi lòng tại sao (?)
Mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài
êm trở về em khóc thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai nỡ đành phụ nhau.
 
Điệp Khúc:
 
Xin em hiểu giùm đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần
Vùi chôn theo ngày tháng
Anh đâu có gì anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
ành để buồn cho em.
 
Em có đòi hỏi gì đâu (?)
Khi biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau... !!!