Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Plans
Ca sĩ: Oh Wonder
Lời nhạc Oh Wonder: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ade a home in a basement
Didn't think that I'd need the light
Cause all these plans I've been making
Get me out of here in time
 
But it's always two steps backwards
Too much gravity to feel the highs
And all these plans I've been chasing
Getting caught up and wasted
 
I don't know where the money goes
I get broke as the city glows
Shines bright as I sink down low
Down low
 
But I've got plans to get to you
You know, don't you know
Gonna build a paper plane to float to you
You know, don't you know
 
We'll be scraping the skies with out fingertips
Screaming "This is the life, we were born for this"
See I've got plans to get to you
You know, don't you know
Don't you know
Don't you know
Don't you know
 
I've got a hope in the headlights
Stood still but I'm feeling fine
Cause all these plans I've been making
Will get me out of here in time
 
But it's always two steps backwards
Too much gravity to feel the highs
And all these plans I've been chasing
Getting caught up and wasted
 
I don't know where the money goes
I get broke as the city glows
Shines bright as I sink down low
Down low
 
But I've got plans to get to you
You know, don't you know
Gonna build a paper plane to float to you
You know, don't you know
 
We'll be scraping the skies with out fingertips
Screaming "This is the life, we were born for this"
See I've got plans to get to you
You know, don't you know
Don't you know
Don't you know
Don't you know
 
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
You know, you know, you know
Don't you know
Don't you know
Don't you know
Don't you know