It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Phút Đầu Tiên
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ: Phương Dung
Lời nhạc Phương Dung: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh từ đồng quê đến
Tôi từ miền cát lên
Đôi ta chừ mà gặp nhau đây
Tuy ban đầu mà tình e sâu
Gặp nhau sau mùa chinh chiến
Gặp nhau phút đầu lưu luyến
Vui giữa trời đất nước thân yêu
 
Anh mời tôi điếu thuốc
Tôi kể chuyện đắng cay
Đôi ta chừ mà gặp nhau đây
Say tâm tình cầm chặt đôi tay
Ngồi trong sao trời lóng lánh
Trời thanh trăng vàng óng ánh
Hai đứa nhìn đôi nét cau xanh
 
ĐK:
Anh ơi ! Phút đầu tiên ấy nay đâu?
Anh ơi ! Khi tình sông núi ăn sâu!
Lòng trai thế hệ trao nhau
Xin cho duyên tình tìm kiếm tim ta
Trao qua duyên tình non nước bao la
Lòng trai chan hòa yêu thương
 
Trên nẻo đường đất nước
Ta từng giờ ước mong
Chân quay về dù gặp long đong
Tin nhau dù biển đời mênh mông
Lòng tuôn đong đầy trang giấy
Vì nhớ phút đầu tiên ấy
Đôi đứa mình khi mới quen nhau