A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Phút Ban Đầu
Sáng tác: Phút Ban Đầu
Lời nhạc Nguyên Khang: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Phút ban đầu
Phút ngỡ ngàng làm trái tim thẫn thờ
Một lần rồi ta sẽ mãi còn nhớ mình đã yêu
Phút ban đầu,
Trái tim này dường như đắm mê rồi
Tình đến không ngờ thoáng phút giây
Giấc mộng không hay tình yêu đã vội vàng tay trong tay
Mình yêu mãi mãi
tình này sẽ chẳng khi chia phôi
Tình này không ước mơ kiêu kì
Tình yeu dấu trái tim nồng nàn
Mình yêu mãi mãi mộng này có cách chia đâu xa
Tình bừng cháy như khi mãi yêu chẳng lìa xa
Dù mai đây đời thêm sóng gió vẫn yêu ngàn năm