Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Payphone
Sáng tác:
Ca sĩ: M2M
Lời nhạc M2M: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na
 
Just cry, you don't have to hide it from me.
Rely on me.
(Rely on me)
Just cry.
(Just cry)
Even if you don't know why.
Rely on me.
 
That's what you said but I don't know,
I'm walkin' here, so all alone.
I want to hear your voice right now.
I'm lookin' for it all around.
I really need to find a payphone.
 
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
 
Just smile.
(Just smile)
You don't have to hide it from me.
Come dance with me.
(Come dance with me)
Just smile.
(Just smile)
Even if you don't know why.
Come dance with me.
 
That's what you said but I don't know,
I'm walkin' here, so all alone.
I want to hear your voice right now.
I'm lookin' for it all around.
I really need to find a payphone.
 
 
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Na, na, na, na
 
I know you can't smile those tears away
(I know you can't smile those tears away)
I know you can't smile those tears away.
 
That's what you said but I don't know,
I'm walkin' here, so all alone.
I want to hear your voice right now.
I'm lookin' for it all around.
I really need to find a payphone.


Trình bày: M2M