Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Pay to Play
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Nirvana
Lời nhạc Nirvana: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Monkey see, monkey do
I don't know why I
Walk around, follow you
I don't know why I
Throw it out, keep it in
I don't know why I
Have to have poison skin
I don't know why I
 
Pay
Pay to play
 
Walk an inch, take a mile
I don't know why I
Never fade, never smiled
I don't know why I
Never mind, eat and run
I don't know why I
**** your ***, for the fun
I don't know why I
Pay
Pay to play
 
I don't know why I