Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc mà khiến ta trở nên sáng suốt.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Our Love Was
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Our love was...
Our love was famine, frustration
We only acted out an imitation
Of what real love should have been
Then suddenly...
 
Our love was flying
Our love was soaring
Our love was shining
Like a summer morning
 
Flying, soaring
Shining morning
Never leaving
Lying, dying
 
Love love love long
Love love love long
Love love love long
Love love love long
 
Love love love long
Love love love long
Love love love long
Love love love long
 
Love love love long
Love love love long
Love love love long
Love love love long
 
Our love was flying
Our love was soaring
Our love was shining
Like a summer morning
 
Our love was famine, frustration
We only acted out an imitation
Of what real love should have been
And then suddenly...
 
Our love was flying
Our love was soaring
Our love was shining
Like a summer morning