Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Organ Grinder's Swing
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Who's that coming down the street?
Good old organ grinder Pete
He's the latest rhythm king
With his organ grinder's swing
Dadya, Pa swings it, so does Ma
Dadya, Ma swings it, so does Pa
Dadya, you swing it, so do I
Dadya, I swing it so do you
When he turns that handle down
Music goes around and 'round
Ev'rybody starts to sing
To that organ grinder's swing
Trala, Pa swings it, so does Ma
Trala, Ma swings it, so does Pa
Trala, you swing it, so do I
Trala, I swing it so do you
All the children tag along
Just to listen to his song
Monkey dancing on a string
To the organ grinder's swing
O-hum, Pa swings it, so does Ma
O-hum, Ma swings it, so does Pa
O-hum, you swing it, so do I
O-hum, I swing it so do you