Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Onii-Chan Baka Hentai
Sáng tác: Meiko Ruri
Ca sĩ: Meiko Ruri
Lời nhạc Meiko Ruri: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
nii chan
Hứ hứ hứ...hứ hứ hứ hứ hứ hứ
Onii chan là đồ biến thái (Onii chan no hentai)
Gần quá... (Chikai)
Đồ ngốc (Baka)
Biến thái (Hentai)
Onii chan là đồ biến thái (Onii chan no hentai)
Biến thái (Hentai)
Đồ ngốc (Baka)
Ồn ào (Urusai)
*Onii chan...saikou???
Onii chan...dừng lại đi (Onii chan stop)
Onii chan gần quá (Onii chan chikai)
Đồ ngốc (Baka)
Biến thái (Hentai)
Ồn ào (Urusai)
Không được làm phiền (Jamasuruna)
Gần quá (Chikai)
Đồ ngốc (Baka)
Này (Chotto)
Onii chan là đồ ngốc (Onii chan no baka)
Biến thái (Hentai)
Đồ ngốc (Baka)
Ồn ào (Urusai)
Onii chan tuyệt vời (Onii chan banzai)
Onii chan tuyệt nhất (Onii chan wa saikou)
*Onii chan Atashi suru nara mou ii dayo???
 
Thật Lucky, Đồ ngốc onii chan là đồ biến thái (Chou Lucky, Baka Onii chan no hentai)
Thật Easily, Nii chan đồ ngốc biến thái (Chou Easily, Nii chan baka hentai)
Dừng lại, Đồ ngốc onii chan biến thái (Yamerou, Baka onii chan hentai)
Ồn ào, Không được làm phiền, Không được (Urusai, Jamasuruna, Dame)
Ư...Ư...Ứ
Onii chan là đồ biến thái (Onii chan no hentai)
Ồn ào, Đồ ngốc đồ ngốc biến thái (Urusai, Baka baka hentai)
Này, ư...ứ... Onii chan Nii chan biến thái (Oi, ư...ứ...Onii chan Nii chan hentai)
Ồn ào, Đồ ngốc đồ ngốc biến thái (Urusai, Baka baka hentai).