Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
One-Sided Love Affair
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Elvis Presley
Lời nhạc Elvis Presley: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If you want to be loved,
Baby, you've got to love me, too.
If you want to be loved,
Baby, you've got to love me, too.
Oh yeah, 'cause I ain't for no one-sided love affair.
 
If you want to be kissed,
Well, you've gotta kiss me, too.
Oh yeah, if you want to be kissed,
Well, you gotta kiss me, too.
'Cause I ain't for no one-sided love affair.
 
Well, fair exchange bears no robbery,
And the whole world will know that it's true.
Understanding solves all problems, baby,
That's why I'm telling you
 
If you want to be hugged,
Well, you gotta hug me, too.
Oh yeah, if you want to be hugged,
Well, you've gotta hug me, too.
Yeah, 'cause I ain't for no one-sided love affair.
 
If you know you can't take it,
Baby, why try to give it?
If you know you can't take it,
Then baby, why try to give it?
'Cause I ain't for no one-sided love affair.
 
Well, fair exchange bears no robbery,
And the whole world will know that it's true.
Understanding solves all problems, baby,
That's why I'm telling you
 
If you want to be hugged,
Well, you gotta hug me, too.
Oh yeah, if you want to be hugged,
Baby, you gotta hug me, too.
'Cause I ain't for no one-sided love affair.
 
'Cause I ain't for no one-sided love affair.
'Cause I ain't for no one-sided love affair.