Kẻ nào chưa một lần thất bại trong quá trình trưởng thành, tức kẻ đó không có gan thực hiện những điều mới mẻ.

Woody Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
One Last Time
Sáng tác:
Lời nhạc Kellie Pickler: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I wanna lay in your bed
Stare in your eyes
Feel your heart beating with mine
 
[Chorus]
One last time
One last time
 
There won't be any tears
That's not why I'm here.
Baby, turn out the lights and lasts disappear.
 
[Chorus]
 
Cause I'm not here to fight
About who's wrong or right
I just want your kiss
I want to feel just like this.
 
[Chorus]
 
Your breathe on my neck
I don't wanna forget the smell of your skin.
Touch me again.
 
[Chorus]
 
Cause I'm not here to fight
About who's wrong or right
I just want your kiss
I want to feel just like this.
 
[Chorus]
 
And then when you fall asleep
I'll kiss your cheek
Whisper goodnight
And I'll just leave
One last time.