Love is hard to get into, but even harder to get out of.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
On My Own
Sáng tác: Ashes Remain
Ca sĩ: Ashes Remain
Lời nhạc Ashes Remain: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
n My Own"
 
There's gotta be another way out
I've been stuck in a cage with my doubt
I've tried forever getting out on my own.
But every time I do this my way
I get caught in the lies of the enemy
I lay my troubles down
I'm ready for you now.
 
[Chorus:]
Bring me out
Come and find me in the dark now
Everyday by myself I'm breaking down
I don't wanna fight alone anymore
Bring me out
From the prison of my own pride
My God
I need a hope I can't deny
In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own
 
Every little thing that I've known is every thing I need to let go
You're so much bigger than the world I have made
So I surrender my soul
I'm reaching out for your hope
I lay my weapons down
I'm ready for you now.
 
[Chorus]
 
I don't wanna be incomplete
I remember what you said to me
I don't have to fight alone
===============
 
Lời dịch:
"Tự Mình"
 
Chắc chắn phải có đường khác để thoát ra
Tôi đã bị kẹt trong lồng bởi sự ngờ vực của mình
Tôi mãi cố gắng tự mình thoát ra
Nhưng mỗi lần tôi làm theo cách này
Tôi lại bị mắc kẹt trong những lời nói dối của kẻ thù
Tôi thừa nhận những vấn đề của mình
Tôi đã sẵn sàng gặp bạn rồi
 
Phát hiện ra tôi
Đến và tìm tôi trong bóng tối xem
Mỗi ngày, một mình tôi đang suy sụp
Tôi không muốn đơn độc chiến đấu nữa
Đem tôi ra
Khỏi nhà tù xây nên từ sự kiêu căng của chính tôi
Chúa ơi!
Tôi cần một tia hy vọng, tôi không thể phủ nhận
Đến cuối, tôi dần nhận ra rằng tôi không bao giờ có ý muốn chiến đấu một mình
 
Từng điều nhỏ nhặt mà tôi biết là những thứ cần phải rũ bỏ
Bạn to lớn hơn nhiều so với cái thế giới mà tôi tự tạo ra
Tôi đầu hàng tâm hồn tôi
Tôi vươn mình ra là nhờ sự hy vọng nơi bạn
Tôi hạ vũ khí xuống
Tôi đã sẵn sàng gặp bạn rồi
 
[Chorus]
 
Tôi không muốn trở nên không hoàn thiện
Tôi nhớ những điều bạn từng nói với tôi
Tôi không phải chiến đấu một mình


Trình bày: Ashes Remain

by Lê Thị Hương Thảo