Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Oh Happy Day
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Aretha Franklin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus washed (when Jesus washed)
When Jesus washed (when Jesus washed)
When Jesus washed (when Jesus washed)
He washed my sins away (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
 
He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray
And live rejoicing every, everyday
 
Oh happy day
 
He taught me how
 
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)