Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nước Sông Nào Chẳng Mát Chẳng Ngon
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ôi mùa Xuân nào không nghe tiếng pháo
Ôi trời xanh nào trên cao trên cao
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không mơ không mơ
 
Điệp khúc:
 
Đất có đất nào mà lúa chẳng lên
Nhánh nhánh lúa nào nhuộm máu anh em
Ôi quê hương nào của Chú của Ba
Ôi quê hương nào của Má của Em
 
Nước nước mắt nào của Nó của Ta
Nước nước mắt nào từ những con tim
Ôi máu dân nào chẳng thắm chẳng tươi
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon
 
Ôi bàn tay nào xa cây xung máu
Ôi làn môi nào hôn nhau hôn nhau
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không yêu không yêu
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon.