Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nụ Cười Xa Vắng
Sáng tác: Diệu Hương
Ca sĩ: Minh Tuyết
Lời nhạc Minh Tuyết: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dường như trong em đêm côi quá đơn lạnh,
từ ngày mưa ấy anh đành tâm cất bước đi,
mà em biết cho dù gì chăng nữa,
một lòng em đây luôn thương nhớ anh.
 
Người yêu ơi anh co biết cho rằng,
dù mình xa cách nhưng vẫn thương nhớ nhau.
Giờ em biết duyên tình tan nát
mà thôi từ nay nụ cười vắng trên môi,
vì người đã xa rồi, đã xa rồi
 
Người yêu hởi đây ca khúc ngỡ ngàng,
điệu buồn xa cách, cung đàn nay dỡ dang,
bài tình ca đó đôi dòng ngừng trên phím,
để tình xa xôi, nụ cười vỡ trên môi.
 
Người yêu ơi anh co biết cho rằng,
dù mình xa cách nhưng vẫn thương nhớ nhau.
Giờ em biết duyên tình tan nát
mà thôi từ nay nụ cười vắng trên môi,
vì người đã xa rồi, đã xa rồi.....
ôi nay còn đâu.... đã xa rồi....