If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nơi Tình Yêu Kết Thúc
Sáng tác: Tấn Minh
Lời nhạc Bùi Anh Tuấn: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
gười yêu ơi ngoài kia mùa đông đã rơi,
Lạnh không em lẻ loi bàn tay rã rời,
Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này,
để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay.
 
Này mùa đông ơi!
Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi...
xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy...
Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy...
nhưng người người vẫn đi mưa mãi rơi đầy.
 
Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa,
Vì những ân tình người mang theo thành băng giá
Người yêu ơi! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau...
Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần...