Love gives light even in the darkest tunnel.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nói Đi Anh
Lời nhạc Nhóm Mây Trắng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đã đến rồi người ơi thì hãy ở lại với em
Dù giây phút thôi để tim này cứ bồi hồi.
Hãy nói lời làm quen và cứ cười đùa
Cớ sao người mãi lặng im để đêm về em thao thức..
Cứ thế ngày lại qua ngày vẫn thật dài
Tếng yêu chờ mong mãi thôi, nhớ ai lòng cứ nghẹn ngào.
Có lẽ nào chỉ em là mãi đợi chờ đã trao lầm anh tiếng yêu ,
Đã trao lầm anh thương nhớ.....
Thì ra anh rất muốn nói ,
Rất muốn viết lên lời yêu thương em đã lâu.
Vì sa anh cứ nhút nhát ,
Chẳng dám nói làm em ngày đêm ngóng trông...
 
Nói đi anh nói lên lời của trái tim
Hãy đừng lo lắng hòai nghi để ngày mai ta có đôi..
Nắm tay em chúng ta nhịp bước cha cha
Có nhau từ đây anh hỡi trái tim rộn vang tiếng ca.