Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
No
Sáng tác: Meghan Trainor
Lời nhạc Meghan Trainor: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ø"
 
I think it's so cute and I think it's so sweet
How you let your friends encourage you to try and talk to me
But let me stop you there, oh, before you speak
 
Nah to the ah to the no, no, no
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
 
First you gonna say you ain't runnin' game, thinkin' I'm believing every word
Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls
I was in my zone before you came along, now I'm thinking maybe you should go
Blah, blah, blah, I be like nah to the ah to the no, no, no
 
All my ladies, listen up
If that boy ain't giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl all you gotta say is
 
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
 
Thank you in advance, I don't wanna dance (nope)
I don't need your hands all over me
If I want a man, then I'mma get a man
But it's never my priority
I was in my zone, before you came along, don't want you to take this personal
Blah, blah, blah, I be like nah to the ah to the no, no, no
 
All my ladies, listen up
If that boy ain't giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl all you gotta say is
 
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
 
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
(nah to the ah to the, no, no, no)
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
(nah to the ah to the, no, no, no)
 
All my ladies, listen up
If that boy ain't giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl all you gotta say is
 
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
My name is no
My sign is no
My number is no
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
Nah to the ah to the no, no, no
 
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Untouchable, untouchable
I'm feeling
Nah to the ah to the, no, no, no


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Meghan Trainor

by Lizzie Do