Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Night Life
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Aretha Franklin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
When the evenin' sun goes down
You will find me hangin' 'round
Oh, the night life, it ain't no good life
But it's my life
 
Many people just like me
Dreamin' of old used-to-be's
Oh, the night life, it ain't no good life
Ah, but it's my life
 
Listen to the blues that they're playin'
Listen what the blues are sayin'
 
Life is just another scene
In this old world of broken dreams
Oh, the night life, it ain't no good life
But it's my life
 
Oh, the night life ain't no good life
Oh, but it's my life
 
Yeah, it's my life