"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Những Lời Ru Cuối
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ru em lần cuối cùng này
Bằng hơi mát của
Một ngày sắp qua
Một ngày sắp qua
Ru em Ru em ru em
 
Bằng giờ phút sắp chia xa
Rồi thôi rồi chẳng bao giờ nữa đâu
Giọng buồn năm ngón son đau
Lời kinh xin gửi cho tròn kiếp sau
 
Ru em lần cuối cùng này
Dầu xưa chín mộng
Buồn soi chán bỏng
Quên người tôi đi
Quên người tôi đi
Ru em ru em ru em
Ru em lần cuối cùng này.