Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nhớ Nhau Làm Gì
Sáng tác: Anh Việt Thu
Lời nhạc Lâm Nhật Tiến: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhớ, nhớ nhau làm gì?
Càng thêm đau đớn.
Ái ân
Bây giờ nhạt mầu son phấn.
Những câu ân cần,
Chìm vào hư không,
Theo hình bóng.
 
Nhớ, nhớ nhau làm gì?
Càng thêm chua xót.
Phút vui đâu còn,
Tình yêu gian dối,
Đã theo chân người.
Tình sầu
Anh mang đến muôn đời.
 
Nhưng ai đâu ngờ rằng,
Tình như giấc mơ,
Thắm thiết nồng nàn,
Rồi cũng ly tan.
Tiếng yêu đương
Đầu môi chót lưỡi,
Đã theo thời gian.
 
Nhớ, nhớ nhau làm gì?
Càng thêm chua xót.
Sắt se tơ lòng,
Ngậm ngùi cay đắng,
Xót xa vô vàn,
Tình sầu
Mang theo đến thiên đàng.