It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nhịp Tim Của Đá
Sáng tác: Bảo Phúc
Ca sĩ: Mỹ Linh
Lời nhạc Mỹ Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đò quên sống
Sống bằng nhịp tim của đá
Thênh thang nhịp đời
Thầm lặng tiếng ngày qua
Đò quên nhớ
Nỗi buồn cơn mưa hạ
Chẳng thèm vui chung với tiếng cười
 
Một mùa Xuân
lại qua bẽ bàng cơn mưa hạ
Thảnh thốt những giọt buồn trên lá
Âm thầm gậm nhấm đời ta
Em đã đến như cơn mưa mùa hạ
Chợt đến rồi đi thoảng qua đời tôi
 
Sao lòng anh chẳng bình yên
Hóa đá rồi tim bỗng chợt đau.