Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Nhi Đồng Múa Ca
Sáng tác: Lê Cao Phan
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhi đồng chúng ta vui cùng múa ca.
Nắm tay nhau trong vườn xuân thắm hoa.
Vang lừng hát ca nhịp nhàng múa ca.
Chúng ta vui trong lòng non nước nhà.
 
Đời nồng thắm sắc hương, đời là gió muôn phương,
đời là hoa đang nở cùng chim trong nắng mới.
Mình còn bé thơ ngây, nhịp nhàng múa ca say.
Nào cùng hoa luôn nở cười cùng chim hót vui.
 
Đời còn lúc ban mai, đời còn lúc xanh tươi,
trời bình minh lên sáng ngời xuân đang phơi phới.
Mình còn bé thơ ngây nhịp nhàng múa ca say.
Nguyền đời ta luôn sáng ngời như lòng thắm tươi.