Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngựa Ô Thương Nhớ
Sáng tác: Trần Tiến
Lời nhạc Thảo Trang: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm Phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy.
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông.
Đêm phương nam nằm nghe đường xa vó ngựa.
Nghe một thưở hồng hoang ngựa qua bến sông.
Đêm phương nam nhìn lên mây bay khói tỏa.
Nhìn hòn đà lăn nghiêng, nghiêng.
Nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng.
Có con ngựa dừng chân, có hai người yêu nhau.
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô ngàn năm thương nhớ.
Đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô, để anh đón nàng.
Ư ư ư ư ư ư ư…cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi.
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô, ngựa ô ngựa ô ngàn năm thương nhớ.
Đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nàng.
Ư ư ư ư ư ư…cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời.