To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ngủ Đi Con
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa con của mẹ da vàng
Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương.
Hai mươi năm đàn con đi lính
Đi rồi không về, đứa con da vàng cuả mẹ.
Ngủ đi con.
Ru con, ru đã hai lần
Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang đầy bụ.ng mẹ bồng trên tay
Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò. Sao ngủ tuổi hai mươi.
 
Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa con của mẹ ra đời
Trên môi vang vọng một lời đau thương.
Hai mươi năm đàn con khôn lớn
Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng.
Ngủ đi con
Ru con, ru đã phong trần
Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
Thịt xương này mẹ nhọc nhằng hôm mai
Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò. Sao ngủ tuổi hai mươi.