There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngón Út Trái Tim
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón nhỏ xíu mà em dấu hoài
Không đưa anh nắm bàn tay
Anh đưa lên mũi hỏi ai bắt đền
 
Bắt đền thì quá vô duyên
Ông trời cũng dở trước quyền yêu nhau
Yêu nhau nào có tội đâu
Thấy trên tay ấy ngọt ngào mới hôn
 
Bàn tay thật đáng đánh đòn
Bảo đưa ngón út sao còn dấu đi
Đưa anh ngón út khó chi
Anh cầm mai mốt đi thi đậu liền
 
Bắt bướn bướm sẽ ngồi yên
Hái hoa hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa kể lúc em pha trà
Ngón út sẽ hát bài ca con người
 
Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón nhỏ xíu mà em dấu hoài
Không đưa anh nắm bàn tay
Anh đưa lên mũi hỏi ai bắt đền
 
Bắt đền tay đã cầm tay
Ngón út sẽ nở những lời trái tim
Đừng đưa sai ngón nhe em
Lỡ ai đeo nhẫn anh tìm chẳng ra.