A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngọn Lửa Cao Nguyên
Sáng tác: Trần Tiến
Ca sĩ: SiuBlack
Lời nhạc SiuBlack: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ngọn lửa hồng còn bên ta... á... ha ha
Một ngọn lửa hồng sáng rừng già... a ha
Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi
Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai
Thương ai bên núi đang chờ ai
 
Một ngọn lửa hồng từ bao là... a... ha ha
Ngọn lửa tìm về với cội nguồn... a ha
Ngọn lửa bồi hồi, bồi hồi cháy mãi
Ôi! cao nguyên, cao nguyên
Những chiến sĩ cao nguyên
Bên ánh lửa bập bùng, bập bùng
 
Cháy lên ơi lửa thiêng
Cháy mãi cho bóng em hiện ra
Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu,
Em trao lời nói
Nhớ! Mãi! Nhớ...
 
Lời nói lửa cháy
Rượu đắng ngày nào... ư hư
Còn đàn chim Chơ-rao bay qua,
Bay qua giữa bầu trời... ư hư
Còn dòng sông A-yn-pa trôi qua,
Trôi qua dưới mặt trời... ư hư
Còn yêu em, anh còn yêu thương
Em mãi người ơi!... a ha!
 
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
A... ha... ha... người ơi!