Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ngọn Cỏ Nhỏ Nhoi
Sáng tác: Vũ Hoàng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em như làn mây trôi
Em như cơn gió thổi
Em như cánh chim trời !
Bao giờ đến bên tôi ?
 
Gặp một lần người ơi
Dù không nói thành lời
Dù chưa lần chờ đợi
Ðã vương vấn một thời
 
Nhưng em không là mây trôi !
Nhưng em không là gió nổi !
Em không là cánh chim trời !
Biết chăng em ơi !
 
Em chỉ là ngọn cỏ
Một ngọn cỏ nhỏ nhoi
Nhưng em đã cho tôi
Chơi vơi giữa dòng đời