We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngồi Gần Nhau
Sáng tác: Từ Công Phụng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngồi đây với em.
Ngồi nhìn đôi mắt em
Nhòa trong bóng đêm,
Ngàn vì sao
Như rơi xuống bên thềm.
 
Ngồi nhìn nhau không nói
Loài cỏ hương lên
Tìm mắt đêm đen
Tìm môi khô tên.
 
Gọi tình yêu
Cho ấm hương thơm
Đôi môi trong đêm chơi vơi.
 
Gọi lên áng mây dìu em
Đến đây vùi anh ngủ say
Và cỏ cây như quấn quýt bên tình ta.
 
Ta ru giấc em ngủ vùi trên lá,
Hơi thở em ngọt ngào giòng suối,
Nghe đắm say chìm vào trời quên.
 
Nên, một lần có bên nhau
Ngoài trời vẫn qua mau
Niềm vui đến không lâu.
 
Xin đời còn đẹp cho nhau mãi.
Dù có xa nhau
Đừng để thương đauH
Còn đến mai sau.
Làn môi thôi lấp tên người.
 
Em ơi hãy nói em ơi
Hãy nói dù đời chia xa
Tình ta mãi mãi một cõi riêng.
Đừng nói cho nhau
Ngàn tiếng thương đau
Còn đến mai sau.
 
Làn môi thôi lấp tên người.
Em ơi hãy nói em ơi hãy hãy
Nói dù đời chia xa tình ta
Mãi mãi là một cõi riêng.