Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nghĩ Chuyện Ngày Xuân
Sáng tác: Song Ngọc
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hết mùa đông nắng xuân lại về
Ngắm vườn bên thấy mai đào nở
Trên gác nghèo đem bút đề thơ
Ghi tình ta vào trong lòng giấy
Rượu chẳng nồng chưa uống đã say
 
Nghĩ tình yêu trắng như tường vôi
Chắc chẳng riêng có ta và người
Nhân thế thì cảnh phù du
Danh lợi thay tựa mầu áo
Non nước mình chưa dứt khổ đau
 
Xuân về nơi trần thế,
Chinh chiến vẫn còn đây,
Ai đó vui buồn có hay
Mình ngồi ngắm xuân qua,
Chợt lòng thấy thương ta
Mấy xuân qua rồi, đời ta môi biếng cười
Nếu mùa xuân đến mang niềm vui
 
Nếu tình xuân đến tô mộng đời...
Xin thế sự thôi hết nổi trôi,
Xin trần gian tạm quên lừa dối
Xin nước Việt thôi hết khổ đau.