Books are lighthouses erected in the great sea of time.

E.P. Whipple

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nghe Mưa
Sáng tác: Dương Thụ
Lời nhạc Mỹ Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rừng thông xanh rất xanh
Hạt mưa cũng rất xanh
Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh
 
Rừng thông cũng biết anh
Hạt mưa cũng biết anh
Mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng
 
Và mưa rơi cứ rơi
Mùa thu vui vẫn vui
Rừng thông vi vút như hát nên lời
 
Rừng thông nói với em
Hạt mưa nói với em
Mùa thu nói với em về nụ cười... của anh
 
Mưa xôn xao mái hiên
Mưa long lanh trắng đêm
Vây quanh em mùa thu dịu êm
 
Nghe thông reo rất xa
Nghe mưa đi rất xa
Nghe trong em mùa thu bao la