Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngày Anh Nói Huế
Sáng tác: Hà Lan Phương
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Răng anh nói Huế chi tề ?
Cho O tui bỗng mơ về Thần Kinh
Tràng Tiền mấy nhịp cầu tình
Chưa qua mà đã nghe hình như...vương...
Cậy thuyền sang bến sông Hương
Nghe câu mái đẩy, lạc Tương giang đầu
Ngỡ người ở bến Vân Lâu
Thắp trăng Vỹ Dạ, hát câu hò tình
Ngỡ tôi áo trắng nguyên trinh
Nghiêng vành nón, che ánh nhìn..dị ghê...
Mai tôi về xõa tóc thề
Để cho núi Ngự..mô tê..cũng gần
Bên ni, bên nớ lạ thân
Nhờ chuông Thiên Mụ nhẹ ngân thay lời
Nghe anh nói Huế khơi khơi
Trong tôi lại thấy cả trời quê hương
Tiếng Huế lạ - rứa mà thương
Hay chừ tôi đã lỡ vương tơ rồi ?