"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ngẫu Nhiên
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hông có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ?
Đâu có cái chết sau cùng?
 
Tự mình biết riêng mình
Và ta biết riêng ta
 
Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai vàng
Chim chóc hót tiếng qua đời
 
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai
 
Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời
 
Kìa còn biết bao người
Dìu dắt tới quanh đây.