Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ngậm Ngùi
Sáng tác: Huy Cận
Ca sĩ: Hương Giang
Lời nhạc Hương Giang: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ắng chia nửa bãi chiều rồi,
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi cánh rầu,
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây,
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầy giường.
Ngủ di em, mộng bình thường,
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ.
Cây dài, bóng xế ngẫn ngơ,
Hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau.
Tay anh, em hãy ngả đầu,
Cho anh nghe ngặng trái sầu rụng rơi